Věci technické

Rádi vám poradíme či navrhneme řešení, na základě zkušeností s daným problémem nebo aby nedošlo k vybočení od norem stavebních. Tato služba je samozřejmě zdarma a rádi jí zprostředkujeme tel., emailem, či osobně na místě.

Kontakt :    Jan Hlaváč, tel. 731 535 179, e-mail: hlavac@staprinc.cz

Prodej nemovitostí

Ve věcech spojenými s prodejem nemovitostí a veškeré této problematiky, vám s radostí poradíme také. Správný prodej či nákup nemovitosti není jednoduchá věc a žádá si odborníka či odbornou radu.

Kontakt : Jaroslava Hrubá, tel. 777 746 932, e-mail : hruba@staprinc.cz

BOZP

Poskytujeme poradenství v problematice BOZP, zajištění školení, vyhodnocení rizik a zpracování jejich prevence. Poradenství provádíme na základu absolvování kurzu od firmy Rovs, OZO za prevenci rizik v oblasti bozp.

Kontakt : Jan Hlaváč, tel. 731 535 179, e-mail: hlavac@gmail.com